Varnost, zasebnost in varovanje osebnih podatkov

V spletni trgovini V spletni trgovini www.europeanpetpharmacy.si cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in se zavezujemo k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju Laelaps, Blaž Golob s.p., Tolminska cesta 38, 5281 Spodnja Idrija (v nadaljevanju: podjetje), in vključuje podatke o strankah in drugih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: kupec). Podjetje je upravljavec obdelav osebnih podatkov kupcev. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podajamo druge informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 15. junija 2022. Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani www.europeanpetpharmacy.si. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za:

  • Izvajanje pogodbenih odnosov kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti,
    trženjske aktivnosti kar vključuje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudb preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno.
  • trženjske aktivnosti kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno,
  • pošiljanje periodičnih novic preko elektronske pošte,
  • izvajanje raziskav in anket zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe,
  • izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanje in objavo podatkov o izžrebancih,
  • zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na strokovnih konferencah in promocijskih dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji drugih.

Podjetje hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno, da bi dosegli določen poslovni namen in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo.

Podjetje osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

Zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih pod nadzorom našega podjetja (npr. vzdrževanje IT sistemov, administracija spletne strani, izvajanje elektronskega sporočanja …) in
po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov.
To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

Kako uveljavljate svoje pravice varstva osebnih podatkov?
Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov.

Ali lahko umaknete svojo privolitev?
Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov.

Kako vložiti pritožbo?
Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov.

Kako lahko stopite v stik z nami?
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na naslov:

Laelaps, Blaž Golob s.p., Tolminska cesta 38, 5281 Spodnja Idrija ali elektronski naslov info@europeanpetpharmacy.si